Välkommen till RIBEA Engineering

vi arbetar med kundanpassade cyklonbaserade system för partikelrening och syresättning av vatten.

Vår produktion av högkvalitativa cykloner baseras på erfaren personal och en effektiv maskinpark.

Vi producerar hydromekaniska reningsapparater till bland annat fordonstvättar och har egen utveckling av kundanpassade cyklonbaserade vattenreningssystem, för alla vatten samt industriella vätskor, vilket är våra specialiteter. 

RIBEA-cyklonen är en effektiv komponent i våra reningsanläggningar och recirkulerande fordonstvättar, som tågtvättar, busstvättar, lastbilstvättar, biltvättar och övriga specialtvättssystem som våra kunder beställer, med välbeprövad miljövänlig vattenbehandling.

Som kund kan du välja:
- att köpa tjänsten Rent Vatten.
- att hyra för kortare eller längre tid inkl serviceavtal.
- leasing av ett produktsystem inkl serviceavtal.
- Köpa hela system inkl installation med möjlighet att teckna serviceavtal.

Med ett omfattande lager av reservdelar garanterar vi korta leveranstider från oss vilket ger dig som kund ett absolut minimum av stillastående.
Det finns många olika användningsområden för RIBEA cykloner:
Cyklonerna används där vatten och andra vätskor ska renas, filtreras eller syresättas. Cyklonerna används för såväl inblandning som separering av partiklar.
För avsandning och recirkulation av vätskor.biologisk vattenrening