Hydromekaniska vattenprodukter

Vi tillverkar en serie hydromekaniska och biologiska vattenreningsprodukter.
Hela system och separata enheter designade för att lösa vattenproblem och ge kostnadseffektiv recirkulation för ditt företag.

RIBEA cykloner är lätta att installera, har låg underhållskostnad och hög effektivitet i vattenreningsprocessen.


Med kunskap om de komplexa vortex-strömmarna som vatten i rörelse skapar, eskalerar och koncentrerar vår teknologi den starka naturliga reningsprocessen hos fritt strömmande vatten.

Multifunktionella och med låga driftskostnader löser våra system dina vattenproblem med den höga verkningsgrad som industriell vattenrening kräver.

Rostfritt stål - för bättre vattenkvalitet.
Vortex betyder virvel:

Virvel är inom strömningsmekaniken en rotationsrörelse i en vätska.
Virvlar kan utgöras av en så kallad fri virvel där enskild virvel underhålls energimässigt av en strömningskälla eller en sänka i virvelns centrum som då bildar en logaritmisk strömningsform.

Ett kaotiskt system av virvlar kallas turbulens.

Ribea Engineering Cyklon för vattenrening
ROC cyklon för syresättning av vatten.

vattenrening med Ribea cykloner
ROC cyklon i drift.

Ett system med cykloner i samverkan
Fem ROC cykloner i samverkan.

Syresättning av damm och viltvatten
ROC Cyklonen används vid syresättning av dammar och viltvatten mm.
Kan också ställas in och användas som fontän, samtidigt som den
syresätter vattnet.