Fordonstvättar

vi arbetar med kundanpassade cyklonbaserade system för alla typer av fordonstvättar.

Vi tillverkar cyklonbaserade reningssystem och skräddarsyr även specialtvättar, allt efter kundens behov.

RIBEA Engineering AB utvecklar och säljer recirkulationssystem och vattenreningssystem. Från enkel partikelseparation och recirkulation till ett fullt biologiskt, miljövänligt och effektivt vattenbehandlingssystem.

Vi levererar effektiva komponenter och förbättrar vattenkvaliteten i alla typer av fordonstvätthallar för biltvätt, busstvätt, lastbilstvätt, tågtvätt.

Komponenterna tar liten plats, kan installeras direkt i tvätthallen och passar alla tvättmaskiner.

  • RIBEA cykloner i rostfritt har god separationsförmåga under hela systemets livslängd, ger möjlighet att recirkulera vatten utan användning av kemikalier.

  • ROC - syrecyklon, ger effektiv syresättning för tankar.

  • BTA - skapar mikrobubblor som lyfter mycket små partiklar till tankarnas yta i form av skum.

RIBEA Vortex System   

RVS systemet lanserades redan 1997, då med namnet RRS, och är ett komplett recirkulationssystem för avlopps och processvatten baserad på mekanisk och biologisk hydrocyklonteknik för partikelseparation, vitalisering och syresättning.
Fördelarna är många.

  • Hydromekaniskt och biologiskt system

  • Fritt från kemikalier

  • Lätt att installera

  • Låg underhållskostnad

  • Passar samtliga tvättmaskiner

Fakta om fordonstvätt:
RIBEA vattenbehandlingssystem RVS (RIBEA Vortex System), har ett automatiskt kontrollsystem, vilket avsevärt förenklar hanteringen. RIBEA cyklonen är oerhört effektivt, och reningsgraden är så hög att det renade vattnet kan gå direkt till recirkulation eller tömmas ut i det kommunala avloppet.

RIBEA vattenreningssystem tar bort föroreningspartiklar som tungmetaller och kan därigenom uppfylla miljömyndigheternas krav på vattenrening för alla typer av fordonstvättar - för biltvätt, lastbilstvätt, busstvätt och tågtvätt.
Du bidrar till en renare miljö, och behöver inte betala höga miljöavgifter.

Metoden vi använder oss av vid rening av vattnen bygger på Hydrocyklontekniken. Vätskan förs tangentiellt in i övre delen av cyklonen, i den vida delen av konen, koncentreras och förtätas i en medurs virvelrörelse nedåt.

När vätskan når den smalare änden på cyklonen bakas föroreningarna samman och släpps ut den vägen. Samtidigt förs det nu renade vattnet uppåt i en motrörelse i form av en tätare, smalare virvel för att sedan släppas ut genom det övre utloppet.

RIBEA cyklonen har inga rörliga delar, den arbetar fullt automatiskt och har lång hållbarhet.

RIBEA cyklonen är också mycket användbar inom annan industri där det krävs en effektiv rening av partikelblandat vatten. Att den dessutom är maximalt miljövänlig, får du på köpet.
Ribea cyklonen bygger på fysikaliska lagar - inga kemiska tillsatser behövs.

Biltvätt


Detalj från reningssystemet
En detaljbild från biltvättens renings cykloner.

Manöver skåp vid en biltvätt
Exempel på ett kundanpassat manöver- och kontrollskåp.