Välkommen till RIBEA Engineering

vi arbetar med kundanpassade cyklonbaserade system för partikelrening och syresättning av vatten.

RIBEA Engineering AB har lång erfarenhet av tillverkning av cykloner i rostfritt stål och producerar detaljer, precisions konor och hela system.

Med gedigen kunskap om vattenrening producerar vi enstaka detaljer och hela system i enligt med kundens behov och önskemål.

Som kund kan du välja:
- att köpa tjänsten Rent Vatten.
- att hyra för kortare eller längre tid inkl serviceavtal.
- leasing av ett produktsystem inkl serviceavtal.
- Köpa hela system inkl installation med möjlighet att teckna serviceavtal.

Det finns många olika användningsområden för RIBEA cykloner:
Cyklonerna används där vatten och andra vätskor ska renas, filtreras eller syresättas.
Cyklonerna används för såväl inblandning som separering av partiklar.
För avsandning och recirkulation av vätskor.Inom vår kompetenta och flexibla organisation Steelex Group, där RIBEA Engineering AB är en del, arbetar vi alltid för att ge kunden bästa kvalitet. Till RIBEAS förfogande inom gruppen finns en bred kunskap och erfarenhet samt tillgång till en stor maskinpark vilket ger en kvalitetssäkring i hela produktionskedjan. Det garanterar även korta leveranstider. Inom Steelex Group finns;

  • Konstruktion och projektutveckling
  • Prototypverkstad
  • Vattenskärning, laserskärning och plasmaskärning
  • Bockning
  • Trycksvarvning
  • Djupdragning
  • Svetsning
  • Blästring och polering
Konor i närbild