Hydrocyklonens original funktion

vi arbetar med kundanpassade cyklonbaserade system för partikelrengöring och syresättning av vatten.

 

Hydrocyklonen renar industriellt processvatten eller andra kontaminerade vätskor.

Vätskan förs tangentiellt in i övre delen av apparaten, den vida delen av konen, och koncentreras, förtätas i en medurs virvelrörelse nedåt.

När vätskan når den smalare änden på cyklonen bakas föroreningarna samman och släpps ut den vägen. Samtidigt förs det nu renade vattnet uppåt i en motrörelse i form av en tätare, smalare virvel för att sedan släppas ut genom det övre utloppet.

RIBEA cyklonen har inga rörliga delar, den arbetar fullt automatiskt och har lång hållbarhet.

Den rostfria koniska delen av cyklonen är mycket hållbar, den håller samma höga renings-standard genom hela sin livslängd och sparar kostnader i reservdelshantering och underhåll.

Det rostfria materialet i cyklonerna gör att de kan användas i kemiskt svåra miljöer och vid höga temperaturer. Vi tillhandahåller även cykloner i material som titan och hastelloy.

Vi tillverkar efter ditt behov och erbjuder även produktutveckling, förbättring och framtagning av prototyper.

 


bio front RIBEA cyklon