Hydromekanisk och Biologisk vattenrening

Rening av vatten kan vara komplext, vi har erfarenheten från många olika branscher och miljöer och kan förbättra din vattenrening.

 

RIBEA Filter cyklon och filtrationssystem

Monteras enskilt eller i system med garanterad partikelstorlek på utsläppet. Resultatet av ett system med filtercykloner i kaskad, är att man separerar en partikelsuspension till en  vattenfas och ett partikelslam.

Filtercyklonutrustningarna är generella slam- ackumulerare, patronerna har kapaciteten att självrengöra enbart med utnyttjande av processvattnet i normal drift.

Detta fungerar även med processvatten hårt belastat med feta och svåra partiklar eller emulgerade vätskor.

 

RIBEA Hydrocyklon

Effektiv separation av partiklar och vätska. Storlek och antal cleaners anpassas efter ditt behov. Lätt att montera och kräver liten plats.

Systemet är kostnadseffektivt och ger en effektiv rening och recirkulation av nedsmutsat vatten.

 

 

Ribea Oxygen Cyklon

ROC är ett kompakt, flytande och självrengörande minisystem för syresättning av dammar, lakvatten och tankar. Den dubbla helixrotationen i cyklonen skapar tusentals mikrobubblor som blandas i vätskan. Denna patenterade syresättare kan även användas för flotation av lätta partiklar.

RIBEA ROC är lätt att installera och effektiviserar snabbt den biologiska nedbrytningen och ger omgående en klar luktförbättring.

 

RIBEA Oxygen cyclone

Ribea oxidationssystem ger en snabb inblandning av gas i vätska. Med hjälp av komplexa vortexströmmar med vakuum och tryck bryts gasbubblorna sönder till en stor mängd hållbara och aktiva mikrobubblor. Systemet är energieffektivt, håller hög kvalitet i material och konstruktion vilket ger låga underhållskostnader och hög driftsäkerhet.

sandcykloner

 

 

 

 
biologisk vattenrening

Filter cyklon RIBEA Engineering AB

Konor på pall i verkstaden